by admin
Przeprowadzamy kompleksową diagnozę

Analizujemy zachowania
Wspieramy zespoły i klientów indywidualnych

Diagnozujemy zespoły
wykorzystując DISC D3

DISC D3 i wiele innych narzędzi dobranych pod oczekiwania Twojej ogranizacji.

Twoja reputacja ma istotny
wpływ na Twój sukces

Kompleksowo diagnozujemy zachowania oraz ich kontekst.
Pomagamy zarządzać reputacją.

APLPROGRES

Zarządzanie przez Kontekst

W APLPROGRES dostarczamy Klientom kompleksowych usług w obszarze diagnozy, rozwoju kompetencji oraz modyfikacji zachowań. Nasze diagnozy przeprowadzamy w odniesieniu do kontekstu sytuacji biznesowej i personalnej naszych klientów.

Odkryj

Diagnoza Indywidualna

Twoja Reputacja w Kontekście

Twoja reputacja zależy od kontekstu w którym działasz. To nie zdarzenia, których jesteś podmiotem opisują twoją reputację, ale twoje reakcje na te wydarzenia – sprawdź dominujący profil zachowań w sytuacjach trudnych.

Odkryj

Diagnoza Zespołowa

Twój Zespół  w Kontekście

Identyfikujemy i diagnozujemy kluczowe czynniki wpływające na sukces zespołów. Przygotowywujemy do wyzwań, pomagamy niwelować konflikty. Wyposażamy menadżerów w narzędzia umożliwiające im skuteczną komunikację w określonym kontekście sytuacyjnym.

Odkryj

Poznaj w jaki sposób pracujemy i zapewniamy skuteczność naszych rozwiązań
Kontekst

Twoja reputacja zmienia się w zależności od kontekstu. Interwencje rozwojowe oraz te dotyczące modyfikacji zachowań niepożądanych, dzięki uwzględnieniu kontekstu sytuacyjnego, pozwolą na skuteczność ich stosowania. Poznaj swój kontekst działania. Wpłyń na poprawę reputacji.

Rola

Bądź ceniony za to Kim Jesteś, a nie za to Kim starasz się Wydawać. Dowiedz się o sobie więcej sprawdzając własne preferencje do pełnienia ról zawodowych i społecznych. Pełniejsze rozpoznanie swoich aspiracji i potrzeb zwiększy Twoją pewność i skuteczność działania.

Zachowanie

Twoje zachowania mówią o tym kim jesteś. Często konsekwencje Twoich zachowań nie są wprost przez Ciebie zauważalne. Twoja skuteczność wzrośnie, jeżeli lepiej zrozumiesz jak Twoje zachowania wpływają na Twoje rezultaty.

Reputacja

Pragnienie, aby zawsze pokazać się od jak najlepszej strony i kontrolować jak jesteś postrzegany, stanowi jedno z największych źródeł stresu. Postaw na kompleksową wiedzę o sobie i jej wykorzystanie do budowy Twojej reputacji w różnych kontekstach życia.

W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZAMY DIAGNOZĘ
W naszej pracy stosujemy szeroki zakres narzędzi diagnostycznych tak aby maksymalnie dobrać je do Twoich potrzeb.
DISC Personality System D3
Hogan Assessment Systems
Assessment/Development Center (Analiza Behawioralna)
Psytech (Kwestionariusz 15FQ+)
Ocena 360 (Executive)
SHL
KIM JESTEŚMY
APLPROGRES  to firma  dostarczająca Klientom kompleksowych usług w obszarze diagnozy, rozwoju kompetencji oraz modyfikacji zachowań w odniesieniu do kontekstu sytuacji biznesowej i personalnej

Anna Pawlak-Lawrenz

Certyfikowany coach, analityk zachowania i certyfikowany konsultant behawioralny. Ekspert w zakresie diagnozy kompetencji, prowadzi kompleksowe projekty rozwojowo – doradcze.

Wspiera klientów w obszarach przywództwa, budowania autorytetu w sytuacjach zmiany, kryzysu, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, wspiera rozwój umiejętności społecznych i współpracy. W pracy z klientami wykorzystuje funkcjonalną analizę zachowania oraz metody akceptacji i zaangażowania. Jest członkiem ACBS (Association for Contextual Behavioral Science), absolwentką m.in. ICC, CoachiWise, Stosowanej Analizy Zachowania, Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami, Conflict Coaching Training prowadzony przez Cinnie Noble oraz Szkoły Trenerów Biznesu Trop.

Dr Małgorzta Guzowska

Doktor psychologii, eskpert w zakresie tworzenia metodologii Assessment i Development Center oraz modeli kompetencyjnych; assessor i konsultant. Tłumacz tekstów naukowych i popularnonaukowych z niemieckiego i angielskiego (PWN).

Katarzyna Chwiałkowska

Psycholog, trener i assessor z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów diagnostyczno – rozwojowych. Specjalizuje się w projektach Assessment i Development Center oraz szkoleniach dla wyższej kadry managerskiej oraz działów HR. Konsultacje, informacje zwrotne, szkolenia prowadzi w języku polskim i angielskim.

NASI PARTNERZY
NASZA MISJA

Poznać kontekst, zdiagnozować zachowania, poprawić reputację.

Top